Posts Tagged Project Web Access

Project Server 2007 nin kurulum ve konfigürasyonu yapıldıktan…


Project Server 2007 nin kurulum ve konfigürasyonu yapıldıktan sonra kullanıma hazır olan Project Web Access (PWA) sitesi üzerinden proje oluşturma, görev atama ,kaynak yönetimi, proje yönetimi gibi işlemleri yapabiliriz.

PWA sitesi ana ekranı ilk açıldığında bazı hazır şablonlarla karşımıza gelir. Bu ekran kullanıcı yetkisine göre şekillenir. Görevler başlığı altında o anda hangi kullanıcı aktif ise o kullanıcıya ait görevleri listeler.Aynı durum diğer site nesneleri için de geçerlidir. Aktif kullanıcıyı ilgilendiren sorunlar, riskler ve belgeler görüntülenir. Bu ilk sayfada ayrıca aktif kullanıcının görevli olduğu projeler “Proje Çalışma Alanları” başlığı altında listelenir. Bu listede proje ismi üzerine tıklandığında tıklanan proje nin web sitesi açılır ve kullanıcılar bu site üzerinden proje içinde paylaşmak, yönetmek, takip etmek istedikleri işler ile ilgili çalışabilirler.
Sol taraftaki menüde birden fazla projenin ortak bir platformda ne gibi özellikleri yönetilebilir sorusuna karşılık, Microsoft tarafından hazırlanmış hazır liste şablonları ve belge kütüphaneleri bulunur. Sol menü de yine kullanıcıya göre şekillenir. Kullanıcılar yetkilerinin olmadığı hiç bir listeyi ya da belge kitaplığını ve belgeleri göremezler.
Projelerin bulunduğu yer ise “Proje Merkezi” dir. Bu “Proje Merkezi” bağlantısına tıklandığında açılan sayfada projeler listelenir. Ve bu projelerden hangisi üzerinde değişiklik yapılması isteniyorsa o proje ismi üzerine tıklanarak düzenleme modunda açılması sağlanır. Kaynaklar ise “Kaynak Merkezi” bağlantısı altından yönetilir.

Yorum Yapın