Archive for Sharepoint 2010

Sharepoint Server 2010 Site kolleksiyonu yöneticisi (site collection admin) ekleme.


Sharepoint Platformlarında yetkilendirmelerde özel bir kavram vardır. Buda Site koleksiyonu yöneticisi kavramıdır. Sharepoint platform ları ile ilgilenenler bilirler. Sharepoint Server 2010 da birden fazla web uygulaması (web application ) oluşturmak mümkündür. Kurumların farklı taleplerine göre şekillendirilebilen bir yapıdır.

Bunu şöyle örneklendirebiliriz aslında.Dünya genelinde bir web yayımı 80 portundan yapılır.http portudur. http:// ile başlayan browser taleplerini web server varsayılan olarak 80 portundan karşılar. Buraya kadar herşey güzel. Eğer siz bir geliştirme yapıyorsanız ve bu geliştirmeleri test etmek istiyorsanız ama test ederkende mevcut 80 portu üzerinden yayın yapan web uygulamalarınız durmasın,aksamasın,hataya düşmesin istiyorsanız yeni bir sharepoint site uygulaması oluşturabilirsiniz. Bu durumda testinizi bu uygulama üzerinde yapar ve problem ile karşılaşmazsanız halihazırda çalışan ve 80 portundan yayın yapan uygulamanıza direk deploy edebilirsiniz.

Başka bir örnekte bünyesinde farklı sektörlere hizmet veren bir firma için düşünülebilir. İnşaat sektörü için 81 portundan , reklamcılık sektörü için 82 portundan , finans sektörü için 83 portundan yayın yaptığını ve son noktada firmanın dış dünyaya kendisini anlatabilmesine yarayacak olan Sharepoint web arayüzünüde 80 portundan yayınladığını düşünebiliriz.

Durum bu olunca yönetimsel anlamda her sektör için bir uygulama, site koleksiyonu yöneticisine ihtiyaç doğabilir. Neticede ilgili sektörde işlerin nasıl yürütüldüğünü ve hangi personelin hangi yetkilerle işini nasıl platform üzerinden yapabileceğini bilen bir kişi.

Bu gibi senaryolar için yetki paylaşımı yapılması gerekir.

Sharepoint site koleksiyonu yöneticisi, bu senaryolardaki kendi çalıştığı uygulamanın yöneticisi  anlamına gelir.Bu kişilere yönetici hakkını verebilmek için 2 farklı farklı yöntem vardır.

1. yöntemde bu işlem site yönetimi arayüzünden yapılır.İlgili uygulama sitesindeyken sol üstteki Site Eylemleri ne tıklanır ve açılan menüden Site Ayarları  linkine tıklanır. Açılan site yönetimi sayfasından Site Koleksiyonu Yöneticisi  linkine tıklanır ve kullanıcı buraya eklenir. Eklenen kullanıcı artık o uygulama içindeki herşeyi yönetebilir.

2.yöntemde ise aynı işlem SharePoint 2010 Management Shell komut satırından girilen bir satır kod/komut ile yapılır.

Bu işlem için Start a tıklanır ve All Programs  menüsü altından Microsoft Sharepoint 2010 Products altındaki SharePoint 2010 Management Shell e sağ tıklanır ve açılan menüden Run as Administrator  seçilir. Böylelikle Sharepoint Server 2010 platformunu scriptler ile yönetebileceğimiz Shell konsolu admin yetkisi ile açılmış olur.

Bu ekranda komut olarak aşağıdaki satırı kendi platformunuza göre ilgili değişiklikleri yaparak uygulayailirsiniz.

Set-SPSite -Identity "http://portaladresi : port numarası " -SecondaryOwnerAlias " DOMAIN\Kulanıcıadı "

Böylelikle komutta belirtmiş olduğunuz kullanıcı yine komutta belirtmiş olduğunuz uygulamada yönetici hakkına sahip olacaktır.

Faydalı olması dileğiyle.

Reklamlar

Yorum Yapın

Sharepoint Server 2010 öğe/belge derecelendirme (rating) ayarları


Sharpeoint Server 2010 platform unda bulunan öğeler ve belgeler derecelendirebilmektedir.Bu özellik sayesinde portalinizdeki öğelerin kullanıcılar tarafından puanlandırılmasını sağlayabilirsiniz.Arama sayfasına da bu sütun üzerinden arama yapabilecekleri bir arama kriteri koyarsanız eğer arama sonuçlarında da en yüksek puanı almış olan içerikten en az puanı almış olan içeriğe doğru sıralayabilirsiniz. Böylelikle kullanıcıların içeriği diğer kullanıcılar tarafından puanlanmış daha kaliteli sonuçlara ulaşabilmesini sağlamış olursunuz.

Bunun için ilgili listenin ya da kitaplığın ayarlarına gitmek gerekir.

 

00

Belge kitaplığında iken üst kısımdaki Kitaplık başlığına tıkladığınızda değişen ribbon menüde en sağdaki Kitaplık Ayarları  butonuna tıklayın.

 

01

Açılan Kitaplık Ayarları sayfasında Genel Ayarlar  başlığı altında Derecelendirme ayarları linkine tıklayın.

 

02

Derecelendirme ayarları sayfasında varsayılan olarak Hayır işaretlidir. Evet i seçerek Tamam butonuna tıklayın.

 

03 

Resimdede görüldüğü gibi ilgili kitaplıkta derecelendirme seçeneğiniz çalışmaya başlayacaktır.

Bu derecelendirme 0 ile 5 arası puanlama yapmaktadır.

Böylelikle ilgili kitaplıkta hangi içeriğin kullanıcılar tarafından nekadar beğenildiğini rahatlıkla görebilir ve analiz yapabilirsiniz.

 

Faydalı olması dileğiyle.

Yorum Yapın

Sharepoint 2010 platformunun Powershell ile günlük otomatik backup/yedek alma yöntemi


Sharepoint Server 2010 platformu üzerinde birçok ihtiyacı otomatikleştirmek mümkündür. Bunlardan neredeyse en önemlilerinden olan yedek alma işlemi için Powershell script i üzerinde biraz çalışalım. Aşağıda hazırlamış olduğumuz script sayesinde portal platformunuzun günlük yedeğini alabilirsiniz.

Öncelikle önemli olan birkaç ayrıntı var.

  • Backup/Yedek script ini çalıştıracak kullanıcının Sharepoint Farm Yöneticisi yetkisine sahip olması gerekir.
  • Bir diğer ayrıntı ise yedek dosyasının yazılacağı paylaşımda Write/Yazma yetkisine sahip olması gerekir.

Aşağıdaki script in çalışması için satırları bir text dosyasına kopyalayıp üzerinde platformunuza özel değişiklikleri yaparak ve sonrada .ps1 uzantılı olarak kaydetmeniz yeterlidir.Örn: SharpeointGunlukYedek.ps1

 

Add-PsSnapin Microsoft.SharePoint.Powershell –ErrorAction SilentlyContinue

$today = (Get-Date -Format dd-MM-yyyy)  #günün tarihini today ismindeki bir değişkende tutmak istiyoruz.

[IO.Directory]::CreateDirectory("\\BACKUPSERVER\SharepointYedek\$today") #yedek klasörüne ogünün tarihini isim olarak alacak bir klasör oluşturmasını istiyoruz.

Backup-SPFarm –Directory \\BACKUPSERVER\SharepointYedek\$today -BackupMethod full   #yedek işlemini başlatıp oluşturulan klasöre o günkü farm ın full yedeğini almasını istiyoruz.

 

Geriye ise sadece bu script in günlük olarak çalışmasınıa sağlamak kalıyor.

Bu işlem içinse izlenecek yol :

Start—>Administrative Tools—> Task Scheduler ı açın.

Solda listelenen Task SchedulerLibrary yazısına sağ tıklayın ve Create Basic Task ı seçin

Task ınıza bir isim verin ve Next e tıklayın . Örn : SharepointGunlukYedek

Sonraki ekrandan Daily i seçin ve Next e tıklayın.

Açılan ekrandan bu task ın hangi tarihte başlayacağını ve hergün hangi saatte çalışacağını girin ve Next e tıklayın.

Sonraki ekrandan Start a Program ı seçin

Açılan ekrandan Browse u tıklayın ve biraz önce hazırlamış olduğunuz script dosyasını seçin Next e tıklayın ve son penceredeki Finish e tıklayarak scriptinizi zamanlı bir görev olarak planlama işleminizi bitirmiş olun.

Script üzerinde değişiklikler tamamen sizin isteğinize göre şekillenebilir.

Örn: Tüm backup işleminin loglanması, backup işlemi sırasında yapılan işlemleri e-mail olarak size yollanması … gibi.

Faydalı olması dileğiyle..

Yorum Yapın

Sharepoint Server 2010 da Powershell ile Export /Import işlemi


Sharpeoint Server 2010 platformunuzda bulunan bir siteyi ve içeriklerini başka bir Sharepoint Server 2010 platformuna kopyalamak isterseniz eğer bunun için powershell komutlarını kullanabilirsiniz.Bu yöntemle dokümanları versiyonları ile birlikte ,metadata bilgilerini,content type larınızı…. kısacası tüm içeriği kopyalamış olursunuz.

 

Kaynak Sharpeoint Server 2010 sunucusunda sırasıyla yapılması gerekenler şunlardır.

Start—> All Programs—>Microsoft Sharepoint 2010 Products—>Sharepoint 2010 Management Shell yolunu izleyerek Sharepoint 2010 Management Shell i sağ tıklayıp run as administrator ile açın.

Bu şekilde powershell i administrator hakkı ile çalıştırmış olursunuz.

diğer taraftan export sırasında oluşacak dosyaların kaydedilmesi için bir klasör oluşturun.

Örn : D:\Backup\Export\

 

Export işlemi için yazılması gereken kod :

Export-SPWeb -Identity http://ServerName:port/Site –Path D:\\backup\Export\Siteismi.dat IncludeUserSecurity -IncludeVersions All

versiyon değeri olarak All verildiğinde tüm versiyonlarıda export edecektir.

Bu işlemden sonra oluşan ilgili klasörde oluşan dosyaları hedef Sharepoint Server 2010 platformunun kurulduğu sunucuya kopyalayın.

 

İmport işlemi için yazılması gereken kod :

Import-SPWeb -Identity http://ServerName:port/Site -Path D:\\backup\Export\Siteismi.dat –Force

Import işlemi sırasında –force parametresine lütfen dikkat edin. Bu parametreyi kullanırsanız eğer hedefteki mevcut adresteki aynı isimli site üzerine yazmaya zorlamış olursunuz sistemi. Yok eğer hedef platformda aynı isimde bir site yoksa zaten –force yazmanıza gerek yoktur.Önemli bir ayrıntıda şu ; import işlemi sırasında import etmek istediğiniz sitenin tipi export ettiğiniz sitenin tipi ile aynı olmalıdır. Örnek: kaynak site Ekip Sitesi ise hedef site de  Ekip Sitesi olmalıdır. Problem yaşamak istemiyorsanız oluşturduğunuz hedefteki sitenin içindeki tüm listeleri ve belge kitaplıklarını silin.

Son olarak Export işlemi için kullanılan komut satırlarını platformunuzdaki tüm siteler için hazırlayıp script olarak kaydedip bunuda zamanlı çalışmak üzere hazırlarsanız script ile zamanlı yedek almak için farklı bir yönteminiz olmuş olur

 

Fayadlı olması dileğiyle…

Yorum Yapın

Sharepoint Server içerik ve yapılandırma (Content and config) veritabanı “ldf” dosyalarındaki aşırı büyüme problemi


Sharpeoint Server platformu sizinde bildiğiniz gibi altyapıda MS SQL Server kullanır. Platform a yüklediğiniz herşey aslında bu veritabanında barındırılır. Hal böyle olunca veritabanı için yapılandırılmış olan sunucunun disk alanının yeterli olması gerekmektedir. Kullanıcılar platform üzerinde günlük işlerini yaparken MS SQL Server tüm bu işlemleri loglamaktadır. Bu log dosyaları ise bir süre sonra diskte gerçekten çok yer kaplarlar ve bir süre sonra yer sıkıntısından dolayı portaliniz servislerini direk işleme kapatabilir.

Bu durumun önüne geçebilmek için SHRINK yöntemi hızlı ve pratik bir çözümdür.

SHRINK işlemi için yapılması gerekeni sırasıyla anlatıyorum.

Sharpeoint Server ın içeriği tuttuğu MS SQL Server a bağlanın ve MS SQL Management Studio yu çalıştırın.

Soldaki Server bilgisi altındaki Database başlığına tıklatın ve açılan database lerden SharePoint_Config veritabanına sağ tıklayıp New Query i tıklayın. Açılan query editörüne alttaki script i yazın ve Execute Query butonuna basarak script i çalıştırın.

BACKUP LOG SharePoint_Config WITH TRUNCATE_ONLY
USE SharePoint_Config

Yine aynı Query editöründe biraz önceki script i silerek aşağıdaki script i kopyalayın ve çalıştırın.

USE SharePoint_Config
GO
DBCC SHRINKFILE (SharePoint_Config_Log, 50)
GO

Bu adımların aynısını WSS_Content database i içinde yapmanız gerekir. İlgili script ler aşağıdadır.

 

BACKUP LOG WSS_Content WITH TRUNCATE_ONLY
USE WSS_Content

USE WSS_Content
GO
DBCC SHRINKFILE (WSS_Content_Log, 50)
GO

 

Böylelikle Sharepoint Server platform larında MS SQL Server üzerindeki boş alanları kazanmış olursunuz.

Bu scriptleri MS SQL Server da her ay çalışacak bir job olarak planladığınızda işiniz arada bir kontrolden ibaret olacaktır.

Faydası olması dileğiyle.

Yorum Yapın

Sharepoint Server 2010 menü gezinti (navigation) ayarları


Sharepoint Server 2010 platformunda üst kısımdaki ve sol kısımdaki menüye kurumunuza ait ya da değil, portal dışında çalışan başka bir web uygulamasının linkini ekleyebilmek için yapılması gerekenler sırasıyla aşağıda anlatılmıştır.

Öncelikle linkleri hangi siteye eklemek istiyorsak o siteye girmemiz gerekmektedir.

00

İlgili sitede iken Site Eylemleri altında açılan menüden Site Ayarları başlığına tıklanarak site ayarları sayfasının açılması sağlanır.

 

01

Açılan sitede Görünüm ve Kullanım başlığı altındaki Gezinti  linkine tıklanır.

02

Açılan gezinti ayarları sayfasında çizgilerle ayrılmış ilk bölüm üstteki menüyü ilgilendirmektedir. ikinci bölüm ise soldaki menüyü ilgilendirmektedir.

Kısaca açıklayacak olursak ;

Alt siteleri göster seçeneği seçili ise bulunduğunuz site altında oluşturulan siteler menünüzde görüntülenecektir.Bu ayar her iki menü için de geçerlidir.

Diğer taraftan menüdeki linklerin alfabetik olarak otomatik sıralanmasını mı yoksa elle mi sıralamak istediğinizie bu kısımda karar vermelisiniz.

Gezinti ayarları sayfasında Genel Gezinti  başlığı altında üst menüdeki linkler, Geçerli Gezinti başlığı altında ise sol menüdeki linkler listelenir.

Linki eklemek istediğiniz menünün altındaki bir linki tıklayın ve seçmiş olduğunuz linkin biraz üst kısmındaki Bağlantı Ekle… linkine tıklayın.

 

04

Açlan ufak pencerede Başlık menünüzde görünecek olan menü başlığıdır. URL  ise bu başlığa tıklandığında gidilecek web sayfası linkidir.

Bu ilgileri doldurduktan sonra Tamam butonuna tıklayarak linki eklemiş olursunuz.Linkleri aşşağıya ve yukarıya olmak üzere iki farklı yönde hareket ettirebilirsiniz.

Dinleyici olarak da hangi kullanıcının da grubun bu linki görebileceğini seçersiniz. Eğer bu link kurum içinde belirli bir kitle tarafından görüntülenecek şekilde olsun isterseniz bu kısma o kitle grup bilgisini girmeniz gerekir.

Faydalı olması dileğiyle.

Comments (1)

Sharepoint Server 2010 üzerindeki bilgi işlem Arıza Kayıt Sistemi formunu Infopath Designer 2010 ile düzenleme


Bir önceki serinin ilk makalesinde birlikte aşağıdaki resimdeki gibi bilgi işlem Arıza Kayıt Formu oluşturmuştuk.

image

Şimdi ise bu formu Infopath Designer 2010 ile özelleştirip tekrar portal üzerinden yayınlayacağız.

Senaryo katılımcıları:

Bilgi_Islem_1 : Yazılım arıza sorumlusu

Bilgi_Islem_2 : Donanım arıza sorumlusu

Bilgi_Islem_3 : Mobil arıza sorumlusu

Bilgi_Islem_Yoneticisi : Personel Performans raporlarını izleyen yetkili

Personel1 : Kurum/Firma Personeli

Bilgi_Islem_Sekreter : Bu kullanıcı personel in portal e giremediği durumlarda çağrıyı telefonla alıp sisteme giren kişidir.

Farkındaysanız form üzerinde Bilgi işlem personeli açıklaması isminde bir sütun var. Bu alana arıza kaydı dolduran personeller tarafından bilgi girilememesini ve bilgi işlem yöneticisi tarafından da sadece görüntülenebilmesini sağlamamız gerekiyor.

Senaryo : Personel Arıza Kayıt formunu doldurur. Bilgi işlem çalışanı bu arıza ile ilgilenir ve durumu form üzerinde günceller. Son olarak form üzerinde kendi amiri için Bilgi işlem personeli açıklaması nı girer ve süreç sonlanır. Kurum ya da firma personeli bilgi işlemin ne yazdığını göremez.Bilgi işlem yöneticisi ise görebilir fakat değişiklik yapamaz.

image

Öncelikle Arıza Kayıt Havuzu listesi görünümünden Bilgi işlem personeli açıklaması sütununun görünmesini engelleyelim. Bunun için ilk olarak Arıza Kayıt Havuzu listesine girilir ve Ribbon menüden Liste linkine tıklanır açılan Ribbon menüsünden Görünümü Özelleştir ikonuna tıklanır(Resimdeki kırmızı çerçeve içine alınan kısım)

image

Açılan görünüm değiştirme sayfasında görüntülenen sütunların yanındaki kutucuklar işaretlidir. Dolayısıyla Bilgi işlem personeli açıklaması sütununun yanındaki kutucuğun içini kutucuğa tıklayarak temizlemeli ve Tamam butonuna tıklamalıyız. Böylelikle bu sütun liste içinde görüntülenmeyecektir.

Şimdi gelelim arıza kayıt formunda kurum ya da firma personeline görünmemesini fakat bilgi işlem yöneticisinin ise sadece okuyabilmesini sağlamaya.

image

Arıza Kayıt Havuzu listesinde Ribbon menüden Liste linkine tıkladığımızda açılan Ribbon menüden Formu Özelleştir ikonuna tıklayarak arıza kayıt giriş formunun Infopath Designer2010 ile açılmasını sağlarız.(Resimdeki kırmızı çerçeve içindeki ikondur)

image

Form Infopath Designer 2010 da açıldıktan sonra formun en alt kısmında bir noktaya gelerek Ribbonda Home tabı altında sağ üst kısımdaki Text Box a tıklarız ve text box bileşeninin forma yerleştiririz. Infopath Designer 2010 bu işlem ile eklenen text box a otomatik isim verir.

image

Bu bileşen üzerinde sağ tıklayıp açılan menüde Text Box Properties i tıklarız ve açılan pencerede Field name kısmına AktifKullanici yazarak ismini değiştiririz. Devamında ise resimde kırmızı çerçeve içine alınmış olan ikon a tıklarız.

image

Açılan pencerede Insert Function butonuna tıklarız ve bu text box için fonksiyon yazabileceğimiz pencerenin açılmasını sağlarız.

image

Açılan Function penceresinde soldaki listeden User seçilir ve sağ taraftaki listedende userName seçilir ve OK butonuna basılarak işlem onaylanmış olur.

image

Text Box özellikleri penceresinden busefer Display menüsüne geçilir ve Read-only kutucuğu işaretlenir.

Şimdiye kadar yaptıklarımızı kısaca özetlemek gerekirse.

Form için kullanıcı kontrolü yapabileceğimiz bir metin kutusu ekledik ve bu metin kutusuna formu dolduran aktif kullanıcı bilgisinin yazmasını sağladık. Son olarak ta bu bilginin kullanıcı tarafından değiştirilebilmesini engelledik. Peki niye? Formdaki Bilgi işlem personeli açıklaması alanının kurum personeline görüntülenmesini engellemek için Rule eklememiz gerekiyor. Rule ekleyebilmemiz içinde aktif kullanıcı bilgisine ihtiyacımız var.

Şimdi Rule yazmaya başlayalım.

image

Infopath Designer 2010 da açık olan formda görüntülenip görüntülenmemesini sağlayabileceğimiz alanı seçerek Ribbon menüde sağ üstte bulunan Manage Rules butonuna tıklayın ve sağ tarafta açılan panelden New e tıklayın. Açılan menüden Formatting ı tıklayın.

image

Değişen panelden None yazısına tıklayın.

image

Açılan pencerede Condution tanımlamasını resimdeki gibi yapın.

Field2 içindeki text “sharepoint2010\ Bilgi_Islem_1” değilse ya da

Field2 içindeki text “sharepoint2010\ Bilgi_Islem_2” değilse ya da

Field2 içindeki text “sharepoint2010\ Bilgi_Islem_3” değilse

Son olarak Ok butonuna tıklayın ve Condution ı tanımlayıp onaylayarak pencerenin kapanmasını sağlayın.

image

Değişen panelde Hide this control yazısının yanındaki kutucuğu işaretleyin.

image

Son olarak Infopath Designer 2010 da sol üstte ki Quick Publish butonuna tıklayarak formunuzu yayınlayın.

Artık formunuzdaki Bilgi işlem personeli açıklaması alanı sharepoint2010\ Bilgi_Islem_1 , sharepoint2010\ Bilgi_Islem_2 sharepoint2010\ Bilgi_Islem_3 personelleri dışında kimseye görüntülenmeyecek.

Aynı yöntemle yeni bir Formatting oluşturarak formunuzdaki Bilgi işlem personeli açıklaması alanının Sharepoint2010\Bilgi_Islem_Yoneticisi tarafından görüntülenmesini fakat değiştirilememesini istiyorsanız son adımda Disable this control yazısının yanındaki kutucuğu işaretlemeniz gerekiyor.

Özet olarak Form açılacak ve aktif kullanıcı bilgisini alıp field2 text box ına yazacak.

Kullanıcı bu bilgiyi değiştiremeyecek

Ve istediğimiz alan bu text box taki bilgiyi dikkate alarak gizlenecek ya da sadece görüntülenip değişiklik yaptırılmayacak.

Bir sonraki makalemde görüşmek üzere.

Faydalı olması dileğiyle.

Comments (7)

« Newer Posts · Older Posts »