Archive for PowerShell

Sharepoint Server 2010 Site kolleksiyonu yöneticisi (site collection admin) ekleme.


Sharepoint Platformlarında yetkilendirmelerde özel bir kavram vardır. Buda Site koleksiyonu yöneticisi kavramıdır. Sharepoint platform ları ile ilgilenenler bilirler. Sharepoint Server 2010 da birden fazla web uygulaması (web application ) oluşturmak mümkündür. Kurumların farklı taleplerine göre şekillendirilebilen bir yapıdır.

Bunu şöyle örneklendirebiliriz aslında.Dünya genelinde bir web yayımı 80 portundan yapılır.http portudur. http:// ile başlayan browser taleplerini web server varsayılan olarak 80 portundan karşılar. Buraya kadar herşey güzel. Eğer siz bir geliştirme yapıyorsanız ve bu geliştirmeleri test etmek istiyorsanız ama test ederkende mevcut 80 portu üzerinden yayın yapan web uygulamalarınız durmasın,aksamasın,hataya düşmesin istiyorsanız yeni bir sharepoint site uygulaması oluşturabilirsiniz. Bu durumda testinizi bu uygulama üzerinde yapar ve problem ile karşılaşmazsanız halihazırda çalışan ve 80 portundan yayın yapan uygulamanıza direk deploy edebilirsiniz.

Başka bir örnekte bünyesinde farklı sektörlere hizmet veren bir firma için düşünülebilir. İnşaat sektörü için 81 portundan , reklamcılık sektörü için 82 portundan , finans sektörü için 83 portundan yayın yaptığını ve son noktada firmanın dış dünyaya kendisini anlatabilmesine yarayacak olan Sharepoint web arayüzünüde 80 portundan yayınladığını düşünebiliriz.

Durum bu olunca yönetimsel anlamda her sektör için bir uygulama, site koleksiyonu yöneticisine ihtiyaç doğabilir. Neticede ilgili sektörde işlerin nasıl yürütüldüğünü ve hangi personelin hangi yetkilerle işini nasıl platform üzerinden yapabileceğini bilen bir kişi.

Bu gibi senaryolar için yetki paylaşımı yapılması gerekir.

Sharepoint site koleksiyonu yöneticisi, bu senaryolardaki kendi çalıştığı uygulamanın yöneticisi  anlamına gelir.Bu kişilere yönetici hakkını verebilmek için 2 farklı farklı yöntem vardır.

1. yöntemde bu işlem site yönetimi arayüzünden yapılır.İlgili uygulama sitesindeyken sol üstteki Site Eylemleri ne tıklanır ve açılan menüden Site Ayarları  linkine tıklanır. Açılan site yönetimi sayfasından Site Koleksiyonu Yöneticisi  linkine tıklanır ve kullanıcı buraya eklenir. Eklenen kullanıcı artık o uygulama içindeki herşeyi yönetebilir.

2.yöntemde ise aynı işlem SharePoint 2010 Management Shell komut satırından girilen bir satır kod/komut ile yapılır.

Bu işlem için Start a tıklanır ve All Programs  menüsü altından Microsoft Sharepoint 2010 Products altındaki SharePoint 2010 Management Shell e sağ tıklanır ve açılan menüden Run as Administrator  seçilir. Böylelikle Sharepoint Server 2010 platformunu scriptler ile yönetebileceğimiz Shell konsolu admin yetkisi ile açılmış olur.

Bu ekranda komut olarak aşağıdaki satırı kendi platformunuza göre ilgili değişiklikleri yaparak uygulayailirsiniz.

Set-SPSite -Identity "http://portaladresi : port numarası " -SecondaryOwnerAlias " DOMAIN\Kulanıcıadı "

Böylelikle komutta belirtmiş olduğunuz kullanıcı yine komutta belirtmiş olduğunuz uygulamada yönetici hakkına sahip olacaktır.

Faydalı olması dileğiyle.

Reklamlar

Yorum Yapın

Sharepoint 2010 platformunun Powershell ile günlük otomatik backup/yedek alma yöntemi


Sharepoint Server 2010 platformu üzerinde birçok ihtiyacı otomatikleştirmek mümkündür. Bunlardan neredeyse en önemlilerinden olan yedek alma işlemi için Powershell script i üzerinde biraz çalışalım. Aşağıda hazırlamış olduğumuz script sayesinde portal platformunuzun günlük yedeğini alabilirsiniz.

Öncelikle önemli olan birkaç ayrıntı var.

  • Backup/Yedek script ini çalıştıracak kullanıcının Sharepoint Farm Yöneticisi yetkisine sahip olması gerekir.
  • Bir diğer ayrıntı ise yedek dosyasının yazılacağı paylaşımda Write/Yazma yetkisine sahip olması gerekir.

Aşağıdaki script in çalışması için satırları bir text dosyasına kopyalayıp üzerinde platformunuza özel değişiklikleri yaparak ve sonrada .ps1 uzantılı olarak kaydetmeniz yeterlidir.Örn: SharpeointGunlukYedek.ps1

 

Add-PsSnapin Microsoft.SharePoint.Powershell –ErrorAction SilentlyContinue

$today = (Get-Date -Format dd-MM-yyyy)  #günün tarihini today ismindeki bir değişkende tutmak istiyoruz.

[IO.Directory]::CreateDirectory("\\BACKUPSERVER\SharepointYedek\$today") #yedek klasörüne ogünün tarihini isim olarak alacak bir klasör oluşturmasını istiyoruz.

Backup-SPFarm –Directory \\BACKUPSERVER\SharepointYedek\$today -BackupMethod full   #yedek işlemini başlatıp oluşturulan klasöre o günkü farm ın full yedeğini almasını istiyoruz.

 

Geriye ise sadece bu script in günlük olarak çalışmasınıa sağlamak kalıyor.

Bu işlem içinse izlenecek yol :

Start—>Administrative Tools—> Task Scheduler ı açın.

Solda listelenen Task SchedulerLibrary yazısına sağ tıklayın ve Create Basic Task ı seçin

Task ınıza bir isim verin ve Next e tıklayın . Örn : SharepointGunlukYedek

Sonraki ekrandan Daily i seçin ve Next e tıklayın.

Açılan ekrandan bu task ın hangi tarihte başlayacağını ve hergün hangi saatte çalışacağını girin ve Next e tıklayın.

Sonraki ekrandan Start a Program ı seçin

Açılan ekrandan Browse u tıklayın ve biraz önce hazırlamış olduğunuz script dosyasını seçin Next e tıklayın ve son penceredeki Finish e tıklayarak scriptinizi zamanlı bir görev olarak planlama işleminizi bitirmiş olun.

Script üzerinde değişiklikler tamamen sizin isteğinize göre şekillenebilir.

Örn: Tüm backup işleminin loglanması, backup işlemi sırasında yapılan işlemleri e-mail olarak size yollanması … gibi.

Faydalı olması dileğiyle..

Yorum Yapın