Archive for Ağustos, 2010

Sharepoint 2007 de Site gezinti ayarları


 
Site üzerindeki menülerde görüntülenme durumunu değiştirmek istediğimiz linkler olduğunda ya da görüntülenmedeki sıralamasında değişiklik yapılması istendiğinde site gezinti ayarları sayfasına girilmelidir.
 
Bu sayfaya girebilmek için öncelikle “Site eylemleri” linkinden “Site Ayarları” linkine tıklanır ve “Site Ayarları” sayfasına gelinir.
Site Ayarları sayfasında “Görünüm ve Kullanım” başlığı altındaki “Gezinti” linkine tıklanır ve gezinti ayarlarının yapılabileceği sayfanın açılması sağlanır.
 

Alt Siteler ve Sayfalar : “Alt siteleri göster” seçeneği seçilirse gezinti ayarlarının yapıldığı sitenin bir alt kırılımındaki site isimleri menüde görüntülenir.,
Sıralama : Alt site bağlantılarının sıralaması ile ilgili seçenektir.
Genel Gezinti ve Geçerli gezinti :Site üzerinde görüntülenecek menü linklerinin üst site ile aynı olup olmayacağına, alt sitelerin ve eş kırılımdaki sitelerin görüntülenip görüntülenmeyeceğine karar verilen kısımdır.
Gezinti Düzenleme ve Sıralama : Bu kısım ise yukarıdaki görüntüleme seçenekleri seçildikten sonra ince ayarların yapıldığı kısımdır.

Yukarı Taşı,Aşağı Taşı :Seçili olan menü öğesinin sıralamadaki yerini değiştirir.
Düzenle :Seçili olan link bilgilerinin değiştirilmesini sağlar.
Sil :Seçili olan menü öğesini menü görünümünden siler.
Başlık Ekle :Menüye yeni bir öğe eklenmesini sağlar.
Bağlantı Ekle :Menüye yeni bir bağlantı eklenebilmesini sağlar.

Burada önemli bir nokta var."Genel Gezinti" öğeleri üst menü yü , "Geçerli Gezinti" öğeleri ise sol menü yü oluşturur.

Bu sayfa üzerindeki gezinti için istenilen ayarlar yapıldığında “Tamam” düğmesine tıklanmalıdır. Böylelikle artık site üzerindeki menüler ve menülerdeki bağlantılar yapmış olduğumuz ayarlara göre görüntülenecektir.

Yorum Yapın

Sharepoint 2007 de Toplantı çalışma alanı ile Proje takibi imkanı


Süregelen toplantılarının olduğu bir projeyi Sharepoint Server 2007 üzerinden takibini yapmak tahmin edilenden daha kolay ve problemsizdir. Sharepoint Server 2007 proje ile ilgili toplantı içeriklerini ilgili proje ekibi ile paylaşmak, görevleri yine bu ekipteki ilgili kişilere atamak, kararları kayıt altına almak, araştırma sonuçlarını, ilgili belgeleri, fiyat tekliflerini ve analiz raporlarını ortak bir platformda paylaşmak için gerekli alt yapıya sahiptir.
 
Öncelikli olarak proje toplantılarının bilginsin tutulacağı bir takvim oluşturulmalıdır. Zorunlu değildir site içinde kullanılan herhangi bir takvimden de takip edilebilir bu işlemler. Birden fazla proje takibi yapılacaksa takvimdeki diğer bilgiler ile karışmaması için Projeler isimli bir takvim oluşturulduktan sonra bu takvime projenin ilk toplantısının bilgisini girmek ve bu toplantılar için bir çalışma alanı açmak gerekir.
Projeler takvimine ilk toplantı olayının girilmesi sırasında “Çalışma Alanı” seçeneği işaretlenir.
Böylelikle toplantı çalışma alanı oluşturulması için bilgilerin girilebileceği sayfa açılır.

Bu sayfada ilk olarak proje çalışma alanı sitesi için Başlık girilmelidir.
Açıklama kısmında proje hakkında özet bir bilgi olabilir.
URL adı çok önemlidir. Bu alanda çalışma alanı sitesinin adres bilgisinin girilmesi istenir.
“Üst site ile aynı izinleri kullan” seçeneği oluşturulan çalışma alanına üst sitedeki kişileri aynı izinlerle üye yapar.
"Benzersiz izinler kullan” seçeneği oluşturulmakta olan çalışma alanına farklı kişileri farklı yetkilerle üye yapabilmeyi sağlar.
“Tamam” düğmesine tıklandığında oluşturulmak istenen çalışma alanı tipinin seçilebileceği bir sayfa ile karşılaşılır. Bu sayfada çalışma alanının tipi seçilip “Tamam” düğmesine tıklanır.
İzinleri üst siteden al seçeneği seçilmediği için üyeleri bizim belirtmemiz gereken bir yetkilendirme sayfası açılır. Bu yetkilendirme sayfasında kullanıcılar çalışma alanı için yetkilendirilebilir. “Tamam” düğmesine tıklandıktan sonra toplantı çalışma alanı kullanıma hazırlanmış olur.

Ajanda projesi ile ilgili katılanlar, belgeler, hedefler, kararlar, teklifler ve raporlar gibi bilgiler bu çalışma alanından kolayca yönetilebilir ve takip edilebilir.
Proje takvimine bir sonraki toplantı bilgisi girilirken “Çalışma Alanı” seçeneği işaretlendiğinde daha önceden açılmış olan çalışma alanları yine kullanıcının yetkisine göre listelenerek görüntülenir.

Bilgisi girilen toplantı eğer daha önceden çalışma alanı oluşturulmuş bir projenin toplantı serisinden bir tanesi ise “Var olan Toplantı Çalışma Alanına Bağlan” seçeneği seçilip açılır metin kutusundan girilen bilginin hangi çalışma alanının parçası olduğu seçilmelidir. Böylelikle süregelen toplantılar serisi bir çalışma alanı altında sıralı bir şekilde listelenecektir. Buda bize bu projenin toplantılarının bir arada düzenli bir şekilde tutulması imkanını verir.

Yorum Yapın